Välkomna till vår förskola!

Inkludering, skaparglädje, respekt – och barnets perspektiv i centrum. På förskolan Krakel Spektakel jobbar vi med de ledorden varje dag med ett genomgående fokus på mångfald och demokratiska värden. Vi är en stor liten förskola driven som föräldrakooperativ med en familjär atmosfär där pedagoger, barn och föräldrar känner varandra väl.

Här jobbar vi tillsammans för att skapa en trygg och kreativ pedagogisk miljö för våra barn. På vår förskolan sätter vi varje barns unika behov, lust och förmåga att lära och rätt till lika behandling och respekt i centrum. Vi är Reggio Emilia-inspirerade med fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande. Vi arbetar genus- och normmedvetet med utgångspunkt i alla barns lika värde, genom att i våra pedagogiska processer och i barnens vardag arbeta främjande för barnens utveckling vad gäller inkludering och tolerans. Hos oss ska varje unikt barn känna sig tryggt och välkommet i kamratgemenskapen.

Förskolan Krakel Spektakel har funnits på Södermalm sedan 1991 i stora, luftig lokaler och en härlig utegård i söderläge omgiven av bilfria gator. Vi har tre barngrupper – Krakel, Kusin och Vitamin – som erbjuder barnomsorg åt totalt 39 barn och där personaltätheten är hög med åtta pedagoger varav två förskollärare. Vi är en kemikaliesmart förskola och vår egna kock Ivan som lagar all mat från grunden med ekologiska varor.

Som förälder i kooperativet får du möjlighet till påverkan, engagemang och gemenskap, men du behöver varken städa eller laga mat. Genom föräldrajouren vid personalfrånvaro blir du delaktig och får insyn i ditt barns vardag. Alla barn har möjlighet att gå heltid, och vi har flera familjer som bor utanför närområdet – eftersom våra lokaler ligger strax intill Södra station är det busenkelt att pendla!

För mer information kontakta gärna vår förskolechef Karin:
forskolechef [at] krakel.net
eller vår styrelseordförande Henning:
henning.rehnstrom [at] gmail.com