Förälder

Vårt föräldrakooperativ är anpassat till varje familjs situation och möjlighet till engagemang i verksamheten. Matlagning sköter vår kock och städning av lokalerna låter vi en städfirma ta hand om. Förskolans styrelse utgörs av föräldrar och har ett tätt samarbete med personal och förskolechef, vilket ger föräldragruppen som helhet stor möjlighet till inflytande.

Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få familjen och barnomsorgen att gå hand i hand. Föräldrarna är en del av förskolan och vi hjälps åt med diverse uppgifter, till exempel enklare underhåll av lokaler och att sköta webbsidan. Pedagogiken däremot står personalgruppen för. På Krakel Spektakel rycker föräldrarna bara in när våra pedagoger är tillfälligt frånvarande. Vi har ett löpande jourschema där föräldrar vikarierar enstaka dagar vid personalfrånvaro, vilket skapar delaktighet och gemenskap i verksamheten.

Varje vår och höst har vi en gemensam fixardag då vi hjälps åt att fräscha upp där det behövs. I samband med dessa tillfällen brukar vi passa på att träffas, äta och umgås – ett trevligt sätt att öka gemenskapen i kooperativet.