Förälder

Anhöriga_1Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få familjen och barnomsorgen att gå hand i hand. Föräldrarna är en del av förskolan och vi hjälps åt med diverse uppgifter, t.ex. enklare underhåll av lokaler och sköta webbsidan. Pedagogiken däremot, står personalen för. Det är viktigt att bidra med det man är bra på.

På Krakel Spektakel rycker föräldrarna bara in när personalen är tillfälligt frånvarande.  Vi har en väl fungerande jourlista för föräldrarna som distribueras i god tid så att var och en vet när de behöver ha beredskap på att rycka in.

Varje vår och höst har vi en gemensam fixardag då vi hjälps åt att fräscha upp där det behövs. I samband med dessa tillfällen brukar vi passa på att träffas, äta och umgås, ett trevligt sätt att öka gemenskapen i kooperativet.