Personal

Förskolan är uppdelad i avdelningarna Kusin Vitamin och Krakel. Det vanliga är dock att grindarna är öppna och att personal och barn rör sig fritt över hela förskolan.

Vi har sju pedagoger, varav två förskolelärare, fem kvinnor och två män.