Öppettider

Krakel Spektakel tillämpar Stockholms stads riktlinjer och har öppet efter föräldrarnas behov inom ramtiden 06.30–18.30 alla helgfria vardagar utom julafton, midsommarafton och nyårsafton.
Fyra dagar per läsår är förskolan stängd för planering. En dag per månad stänger förskolan klockan 16.00 för att personalen ska få möjlighet att tillsammans diskutera värdegrundsfrågor samt planera och utvärdera verksamheten. Vilka dagar detta är informeras föräldrarna i samband med terminsuppstart.
För att uppnå så hög personaltäthet som möjligt anpassas öppettiderna efter de behov som finns. I dagsläget är öppettiderna därför från 07.30 till 17.30 utom på fredagar då förskolan stänger klockan 17:00.

 

Mer om öppettider finns beskrivet i  Stockholms stad riktlinjer för fristående förskola.