Styrelsearbete

Krakel Spektakel drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med redovisning för medlemmarna bokslut och verksamhetsberättelse samt val av styrelse. Alla familjer är medlemmar och varje familjepar/vårdnadshavare har en röst var.

Styrelsen väljs för ett år i taget på årsmötet i april och består av 6 till 10 personer.  Varje styrelsemedlem sitter på ett mandat på två år. Alla styrelseledamöter är föräldrar med olika ansvarsområden: personal, ekonomi, information, lokal och rekrytering/profil. Styrelsen ses en gång i månaden och förskolechefen lämnar arbetsplatsrelaterad information inför varje möte.

Krakel Spektakels styrelse 2018/2019

Henning Rehnström– Ordförande
Ingrid Fugmann – Informationsansvarig
Linus Strålin  – Ekonomi
Niclas Johansson – Personal
Malin Söderkvist – Lokalansvarig
Nikolaos Kartalis – Rekrytering/profilfrågor

 

Övriga arbetsgrupper:

Internationella gruppen
Cecilia Mesa

Kemikaliesmart förskola
Pauliina Damdimopoulou