Styrelsearbete

Krakel Spektakel drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med redovisning för medlemmarna bokslut och verksamhetsberättelse samt val av styrelse. Alla familjer är medlemmar och varje familjepar/vårdnadshavare har en röst var.

Styrelsen väljs för ett år i taget på årsmötet i mars och består av 6 till 10 personer.  Varje styrelsemedlem sitter på ett mandat på två år. Alla styrelseledamöter är föräldrar med olika ansvarsområden: personal, ekonomi, information och barnkö. Styrelsen ses en gång i månaden och förskolechefen lämnar arbetsplatsrelaterad information inför varje möte.

Krakel Spektakels styrelse 2017/2018

Hanna Nordenhök – Ordförande
Ingrid Fugmann – Informationsansvarig
Elenore Öjes – Ekonomi
Linus Strålin – Personal
Oliver Cap – Lokalansvarig
Henning Rehnström – Rekrytering/profilfrågor
Terece Byrstedt – Förskolechef

 

Övriga arbetsgrupper:

Internationella gruppen
Cecilia Mesa

Kemikaliesmart förskola
Pauliina Damdimopoulou
Maria Taubert