Styrelsearbete

Föreningen

Föräldrakooperativet Krakel Spektakel drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med bokslut, verksamhetsberättelse samt val av styrelse. Alla familjer är medlemmar och varje familjepar/vårdnadshavare  har en röst var.bilder HT 13 737

Styrelsen

Styrelsen väljs för ett år i taget på årsmötet i mars och består av 6 till 10 personer.  Varje styrelsemedlem sitter på ett mandat på två år. Alla styrelseledamöter är föräldrar med olika ansvarsområden för t.ex. personal, ekonomi, information och kö för nya barn. Styrelsen ses cirka en gång per månad och förskolechefen lämnar information inför varje möte.

Krakel Spektakels styrelse 2017/2018

Hanna Nordenhök – Ordförande
Maria Taubert – Informationsansvarig
Elenore Öjes – Ekonomi
Linus Strålin – Personal
Oliver Cap – Lokalansvarig
Anders Persson – Rekrytering/profilfrågor
Terece Byrstedt – Förskolechef

Övriga arbetsgrupper:

Internationella gruppen
Cecilia Mesa

Kemikaliesmart förskola
Pauliina Damdimopoulou
Maria Taubert

It/hemsida
Simon Taubert