Krakel Spektakels pedagogiska miljö

En trygg och pedagogisk miljö för våra barn

Här jobbar vi tillsammans för att skapa en trygg och kreativ pedagogisk miljö för våra barn. På vår förskolan sätter vi varje barns unika behov, lust och förmåga att lära och rätt till lika behandling och respekt i centrum. Vi är Reggio Emilia-inspirerade med fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande. Vi arbetar genus- och normmedvetet med utgångspunkt i alla barns lika värde, genom att i våra pedagogiska processer och i barnens vardag arbeta främjande för barnens utveckling vad gäller inkludering och tolerans. Hos oss ska varje unikt barn känna sig tryggt och välkommet i kamratgemenskapen.

”Vi är Reggio Emilia-inspirerade med fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande.”