Vi öppnar upp en ny avdelning i höst och vi har plats för fler spralliga barn! Kontakta vår förskolechef på forskolechef@krakel.net.

”Aktiva barn är vår vardag!” – Krakel Spektakels nya rörelseprofil

”Krakel Spektakel, kusin vitamin, hängde och slängde uti en gardin” – Lennarts Hellsings klassiska barnvisa är ursprunget till vår förskolas namn. Barnvisan är kort men koncis och passar väldigt bra in på temat rörelse och barn. Vem har inte haft en treåring klängandes och hängandes någonstans i hemmet, kanske till och med i en gardin? Vår förskolerektor Henrik, som är utbildad idrottslärare och varit aktiv inom diverse idrottsföreningar, är drivkraften bakom Krakel Spektakels nya profil:

”Barn har en inneboende kraft att vilja röra på sig och det är viktigt att de ges chansen att utveckla alla sina rörelseförmågor och att de får möjligheten att utveckla sin fulla rörelsekapacitet. Att kunna lita på sin rörelseförmåga och att känna sig säker på att kunna behärska sin kropp i diverse kontexter är viktig för en människa. Förskolans och skolans läroplan betonar vikten av ett livslångt lärande och att tidiga erfarenheter är centrala för människans kommande lärande” – Henrik Schölin, rektor på Krakel Spektakel.

På Krakel Spektakel har vi tagit fasta på de senaste tidens rapporter om att svenska barn rör sig i allt mindre omfattning. Vi har därför gjort en nysatsning och vill att hela verksamheten ska genomsyras av rörelse i olika former och miljöer. Allt ifrån att satsa på våra inomhusmiljöer till att arbeta tematiskt med olika fysiska aktiviteter. Förskolan ligger mitt på Södermalm och har nära till många olika miljöer samt är väldigt pendlingsvänligt.

Gott om plats för lek på vår egna gård!

Förskolans verksamhet

Vi är en stor liten förskola driven som föräldrakooperativ beläget på Södermalm med en familjär atmosfär där pedagoger, barn och föräldrar känner varandra väl. På vår förskolan sätter vi varje barns unika behov, lust och förmåga att lära och rätt till lika behandling och respekt i centrum. Vi har fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande. Vi har en egen kock som lagar god och näringsrik mat efter varje barns behov.

I vår nya rörelseprofil arbetar vi utifrån dessa teman (klicka på länkarna för att läsa mer):

Se våra omdömen på Schoolparrot här: https://www.schoolparrot.se/schools/foerskolan-krakel-spektakel-18750