Vi har plats för fler barn på vår härliga förskola! Kontakta vår förskolechef på forskolechef@krakel.net.

Inkludering, skaparglädje, respekt och barnets perspektiv i centrum. På förskolan Krakel Spektakel jobbar vi med de ledorden varje dag med ett genomgående fokus på mångfald och demokratiska värden. Vi är en stor liten förskola driven som föräldrakooperativ med en familjär atmosfär där pedagoger, barn och föräldrar känner varandra väl.

Här jobbar vi tillsammans för att skapa en trygg och kreativ pedagogisk miljö för våra barn. På vår förskolan sätter vi varje barns unika behov, lust och förmåga att lära och rätt till lika behandling och respekt i centrum. Vi är Reggio Emilia-inspirerade med fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande. Vi arbetar genus- och normmedvetet med utgångspunkt i alla barns lika värde, genom att i våra pedagogiska processer och i barnens vardag arbeta främjande för barnens utveckling vad gäller inkludering och tolerans. Hos oss ska varje unikt barn känna sig tryggt och välkommet i kamratgemenskapen.